Basistraining | Metavisie

ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In de basistraining Metavisie krijg je antwoord op deze vragen. 

INHOUD

De training bestaat uit vier trainingsdagen waarin je kennis maakt het systemisch kompas:  

 • Dag 1 Invoegen en kennismaken. 
  Deelnemers maken kennis met systeemtheoretische uitgangspunten en interventies. Zij leren door middel van praktische oefeningen op een andere manier kijken naar (relaties tussen) mensen. Daarnaast is er aandacht voor een systemische positionering. Zeker in situaties waarin onveiligheid op de voorgrond staat is vraagt dit specifieke vaardigheden zoals meerzijdige partijdigheid. 
 • Dag 2 Systemische attitude en analyse.
  Deelnemers leren welke houdingsaspecten belangrijk zijn om systemisch te kunnen bewegen. Er is aandacht wie je zelf als persoon meeneemt in de hulpverleningsrelatie met je cliënt, zicht krijgen op eigen overtuigingen en opvattingen, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de cliënt, uitdagingen die een systemische benadering met zich meebrengt en het eigen maken van een helpende attitude. Daarnaast leer je informatie te ordenen aan de hand van een systemische analyse, hierin is er oog voor cultuur, socialisatie en biologische aspecten. Er wordt gekeken naar samenhang en patronen. 
 • Dag 3 Het samen op weg plan .
  In dit thema wordt er een fundering gelegd van waar uit hulpverlening vorm krijgt. Er is aandacht voor het creëren van een werkrelatie en werkkader. Er wordt geoefend met systemische interventies en er wordt stil gestaan bij veel voorkomende valkuilen waardoor hulpverlening stagneert of niet effectief is. 
 • Dag 4 Faciliteren 
  Deze dag staat in het teken van het sturen op of werken aan de gewenste verandering. Je maakt kennis met systemische interventies die je kunt gebruiken om beweging te creëren in disfunctionele patronen. 

LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 

ACCREDITATIE 

Deze scholing is met 33.50 punten geaccrediteerd door het SKJ. 

DOCENTEN

Marije Snippe

 • Marije werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialistische GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde.
 • Gijs Simons werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in de specialistische GGZ. Vanuit zijn eigen praktijk, Praktijk Simons, is hij verbonden als organisatieadviseur en als systeemconsulent behandeling aan meerdere organisaties in Noord- en Midden-Limburg. Tevens is betrokken bij projecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Naast doceren staan deze opleiders dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de opleiders kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen. 

TRAININGSDUUR

De training bestaat uit 28 les uren (vier dagen). Daarnaast vraagt het acht zelfstudie uren. Totale belasting: zesendertig uren.

VOOROPLEIDINGSEISEN

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deze training.