Opleiding Systemisch werken | Metavisie


ALGEMEEN

Aan professionals in het sociaal domein wordt steeds vaker gevraagd om systemisch te werken. Maar wat is dit precies? En hoe doe je dat? In deze achtdaagse Metavisie opleiding is er aandacht voor complexe vraagstukken en bijbehorende uitdagingen die je in het sociaal domein tegen kunt komen.

INHOUD

 • Dag 1 Invoegen en kennismaken
  Deelnemers maken kennis met systeemtheoretische uitgangspunten en interventies. Zij leren door middel van praktische oefeningen op een andere manier kijken naar (relaties tussen) mensen. Daarnaast is er aandacht voor een systemische positionering. Zeker in situaties waarin onveiligheid op de voorgrond staat is vraagt dit specifieke vaardigheden zoals meerzijdige partijdigheid.
 • Dag 2 Systemische attitude en analyse
  Deelnemers leren welke houdingsaspecten belangrijk zijn om systemisch te kunnen bewegen. Er is aandacht wie je zelf als persoon meeneemt in de hulpverleningsrelatie met je cliënt, zicht krijgen op eigen overtuigingen en opvattingen, het vermogen om aan te kunnen sluiten bij de cliënt, uitdagingen die een systemische benadering met zich meebrengt en het eigen maken van een helpende attitude. Daarnaast leer je informatie te ordenen aan de hand van een systemische analyse, hierin is er oog voor cultuur, socialisatie en biologische aspecten. Er wordt gekeken naar samenhang en patronen.
 • Dag 3 Het samen op weg plan 
  Tijdens deze dag leren de deelnemers om vanuit een gezamenlijk en gedragen perspectief een plan op te stellen. Hierin is er aandacht voor obstakels en steunbronnen op alle systeemniveaus. 
 • Dag 4 Systemisch interveniëren

  Deze dag staat in het teken van het sturen op of werken aan de gewenste verandering. Je maakt kennis met systemische interventies die je kunt gebruiken om beweging te creëren in disfunctionele patronen. 

 • Dag 5 Mentale ontregel(d)ingen | in relatie(s)
  In deze module is er aandacht voor ontregeling in relaties. Centrale thema's hierin zijn trauma(verwerking), de werking van het autonome zenuwstelsel, de werking van het brein, stress- en emotieregulatie. Door inzicht te krijgen in interactiepatronen wordt er gewerkt aan het herstel van veiligheid in relaties. 

 •  Dag 6 Relationeel geweld 
  Deelnemers leren over de verschillende perspectieven op relationeel geweld. Na deze dag kunnen deelnemers relationeel geweld taxeren en kunnen zij bijdragen aan directe en duurzame veiligheid. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan genderverschillen en de plek van kinderen binnen de hulpverlening. 

 • Dag 7 Complexe scheiding
  In dit thema leren deelnemers complexe echtscheidingsproblematiek te doorzien vanuit een systemisch perspectief. Deelnemers leren hoe zij vanuit een samenwerkingsrelatie ouders (weer) bewust kunnen maken van de positie waar hun kind(eren) in terecht zijn gekomen. 
 • Dag 8 Van samenwerken naar samenspel
  Een systemische benadering richt zich niet alleen op de cliënt maar op het hele informele en formele netwerk (larger systems). Deelnemers leren vanuit samenwerking te komen tot samenspel met familieleden en netwerkpartners. Hierbij is er aandacht voor positionering, afstemming van rollen en contextbepaling. 

LEERKLIMAAT

Onze opvatting op leren komt tot uitdrukking in de volgende woorden: interactie, kundig, plezier, ontwikkeling, praktijkgericht en dynamisch. Wij nemen deelnemers mee op een reis door het systemische gedachtegoed aan de hand van vele interactieve werkvormen. Denk hierbij aan elementen van beeld, video, spel en ervaringsgerichte oefeningen. 

ACCREDITATIE 

Deze opleiding is met 91 punten geaccrediteerd door het SKJ.

OPLEIDERS

 • Marije Snippe werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in haar eigen praktijk: leven in relaties. Na jarenlang in de forensische GGZ werkzaam te zijn geweest is zij nu verbonden aan een ambulante poli in de specialistische GGZ. Zij is auteur van het boek, Ruzie met liefde. 
 • Gijs Simons werkt als NVRG erkend systeemtherapeut in de specialistische GGZ. Vanuit zijn eigen praktijk, Praktijk Simons, is hij verbonden als organisatieadviseur en als systeemconsulent behandeling aan meerdere organisaties in Noord- en Midden-Limburg. Tevens is betrokken bij projecten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast doceren staan deze opleiders dus nog echt met hun voeten in de klei. Dit zorgt voor verbinding tussen praktijk en theorie. Leerzame praktijkvoorbeelden zijn altijd dichtbij en de opleiders kunnen zich goed verplaatsen in de uitdagingen die de deelnemers in hun werk tegenkomen. 

TRAININGSDUUR

 • De training bestaat uit vierenzestig lesuren (acht cursusdagen) en zestien zelfstudie uren.

VOOROPLEIDINGSEISEN 

HBO-niveau en werkzaam in het sociaal domein.  

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Voor meer informatie kunt u ons contact opnemen via info@systemischgilde.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook inschrijven.