Metavisie bijeenkomsten

 


 

Uit ervaring weten wij dat het eigen maken van een systemische benadering vaak wordt onderschat. We vinden het heel belangrijk dat de trainingen meer zijn dan een paar leuke interessante opleidingsdagen waarna men terugvalt in oude werkpatronen. 

Onze Metavisie bijeenkomsten helpen om opgedane systemische kennis en vaardigheden binnen het vakgebied te integreren en te bestendigen. Kennis en zeker ervaring doe je niet alleen op in een training maar juist ook in de praktijk!

In onze Metavisie bijeenkomsten is er ruimte om ervaringen uit de praktijk systemisch te 'ontleden'. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? En hoe kun je hier systemisch naar kijken en naar handelen. Je leert van en met elkaar om je eigen systemische blik, attitude en vaardigheden verder te ontwikkelen.

De duur, frequentie en doorlooptijd van de bijeenkomsten is afhankelijk van verschillende factoren (groepsgrootte/ervaring/professionele context) en stemmen we graag af met de opdrachtgever.